ян. 29

Публичен търг с явно наддаване

Във връзка със Заповед №042 от 27.01.215г. на Кмета на Община Ветово, на 13.02.2015г. от 13:00 ч. в сградта на Общинска администрация – град Ветово, ул. "Трети Март"  №2. етаж I стая №8, ще се проведе публичен търг с явно наддавае за продажба на недвижими имоти:

Обява