ное. 21

Годишен финансов отчет към 31.12.2016 година

Отчет ДЕС

Отчет ДМП

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2016

Отчет КСФ

Отчет РА

Отчет чужди средства

Поети ангажименти

Разчет за КР

Баланс 31.12.2016

Обяснителна записка ДМП

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение

Обяснителна записка към счетоводен отчет

Одитно становище

юни 17

Годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.

Обяс. записка към СЕС 31.12.2015

Одитен доклад ГФО-2015г

Одитно становище ГФО-2015г

Отчет ДЕС 31.12.2015

Отчет ДМП 31.12.2015

Отчет РА 31.12.2015

Отчет СЕС 31.12.2015

Отчет чужди средства 31.12.2015

Баланс 31.12.2015

Касов отчет 31.12.2015г

Об. записка към касов отчет 31.12.2015

Об. записка към счет.отчет 2015г