сеп. 24

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражняват правото си на глас в изборния ден 05 октомври 2014г.

Съобщение

сеп. 24

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждане на избори за народни 05 октомври 2014 г.,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – РУСЕ

ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

НА 26.09.2014 г. /ПЕТЪК/ в 11,30 Ч. В МЛАДЕЖКИ ДОМ ГРАД ВЕТОВО.

авг. 20

Съобщение

Консултациите с  партиите и  коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 12 май 2013г. и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите за народни представители – 5 август 2014г.  и  партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, но с техни листи имат избрани представители на  Европейския парламент от Р България за определяне състава на СИК в община Ветово, във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 5 октомври 2014г. /Указ на Президента на РБ №201 от 5 август 2014г. / ще бъдат проведени на 25 август 2014 год. от 10.00 часа в кабинета на кмета на община Ветово.

                В деня на консултациите следва да представите:

                1.Писмено предложение за Вашите представители в СИК, което  съдържа:

                – имената и ЕГН на предложените от Вас лица;

                – длъжност в комисията, за която се предлага;

                – образование, специалност;

                –  партията или коалицията, която ги предлага;

                – телефон за връзка с предложените за членове на СИК лица.

                2.Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 год. или  копие от решение за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

                3.Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващите партията  или коалицията,  когато в консултациите участват упълномощени лица;

                4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от Вас лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Квотите, определени по Методиката за определяне съставите на СИК на територията на община Ветово, приета с Решение № 672- НС от 13 август 2014г. на ЦИК са, както следва:

ПАРТИЯ/ КОАЛИЦИЯ

ОБЩ  БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

В Т.Ч.  РЪКО-ВОДСТВО

ГЕРБ

69

21

КБ

61

21

ДПС

27

13

АТАКА

16

8

Коалиция«България без цензура, ВМРО-БНД,Земед. Народен съюз, Движен. Гергьовден»

4

Коалиция «Реформаторски блок»

4

  ОБЩО

181

63

С уважение,

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Ветово

 

 

авг. 13

Кметът на Община Ветово определи избирателните секции за провеждане на изборите за народни представители на 05.10.2014 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ №202/05.08.2014 г. на Президента на Република България, кметът на община Ветово издаде заповед за образуване на исбирателните секции за провеждане на изборите за народни представители на 05.10.2014 г.

За да видите заповедта, моля кликнете ТУК.