ное. 06

Решение №РУ-19-EO/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване за имот №000721 в землището на село Смирненски, общ. Ветово предвиждащ промяна предназначението на земята с цел създаване на устройствена основа за изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки и втори пропуск към яйцеферма

сеп. 05

Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Ветово за периода 2017-2020 г.

РЕШЕНИЕ № РУ – 18 – ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

окт. 27

Решение №РУ-14-ЕО/2014 по преценка необходимостта от екологична оценка на ПУП-ПЗ за поземлен имот №080009 в землището на град Сеново

Директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – Русе излезе с официално решение да не се извършва екологична оценка на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 080009 в землището на град Сеново, предвиждащ промяна на предназначението и отреждане на земята за производствени и складови дейности с цел създаване на устройствена основа за изграждане на обслужваща сграда и автокантар.

За да видите РЕШЕНИЕ №РУ-14-ЕО/2014 във формат PDF, моля кликнете ТУК!

авг. 07

Решение №РУ-8-ЕО/2014 по преценка необходимостта от екологична оценка на Общинска програма за управление на дейностите с отпадъци 2014-2020 г.

Директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – Русе излезе с официално решение да не се извършва екологична оценка на Общинската програма за управление на дейностите с отпадъци за периода 2014-2020 г., като част от Общинската програма за опазване на околната среда за същия период.

За да видите РЕШЕНИЕ №РУ-8-ЕО/2014 във формат PDF, моля кликнете ТУК!