сеп. 05

Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Ветово за периода 2017-2020 г.

РЕШЕНИЕ № РУ – 18 – ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

окт. 27

Решение №РУ-14-ЕО/2014 по преценка необходимостта от екологична оценка на ПУП-ПЗ за поземлен имот №080009 в землището на град Сеново

Директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – Русе излезе с официално решение да не се извършва екологична оценка на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 080009 в землището на град Сеново, предвиждащ промяна на предназначението и отреждане на земята за производствени и складови дейности с цел създаване на устройствена основа за изграждане на обслужваща сграда и автокантар.

За да видите РЕШЕНИЕ №РУ-14-ЕО/2014 във формат PDF, моля кликнете ТУК!

авг. 07

Решение №РУ-8-ЕО/2014 по преценка необходимостта от екологична оценка на Общинска програма за управление на дейностите с отпадъци 2014-2020 г.

Директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – Русе излезе с официално решение да не се извършва екологична оценка на Общинската програма за управление на дейностите с отпадъци за периода 2014-2020 г., като част от Общинската програма за опазване на околната среда за същия период.

За да видите РЕШЕНИЕ №РУ-8-ЕО/2014 във формат PDF, моля кликнете ТУК!