дек. 16

Съобщение във връзка с открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от ТК-Павлина Мидендорф-Семерджиево

На основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите и постъпило заявление в Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавския район публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ на Басейнова Дирекция – Плевен във връзка с процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец от имот №131004, находящ се в землището на село Семерджиево, община Русе.

Може да видите пълния текст на съобщението ТУК.

Съобщение във връзка с откриване на процедура за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект (Хвостохранилище на „Каолин“ АД в район Сеново) за заустване на отпадъчни води

Featured

На основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите и постъпило заявление в Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавския район публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ на Басейнова Дирекция – Плевен във връзка с процедура за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Хвостохранилище на "Каолин" АД гр. Сеново, район Сеново.

Може да видите пълния текст на съобщението ТУК.

сеп. 09

Съобщение във връзка с открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от река Бели Лом с цел аквакултури в село Кривня

На основание чл. 62а, ал.3, т.1 от Закона за водите публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ на Басейнова Дирекция – Плевен във връзка с процедура по заявено разрешително за водовземане от река Бели Лом в село Кривня.

Може да видите пълния текст на съобщението ТУК.

авг. 05

Съобщение на Басейнова Дирекция-Плевен по процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Във връзка със стартирала процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по повод инвестиционно намерение на Община Ветово "Продълбочаване и почистване на коритото на река Бели Лом, компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка от кв. 56 до кв. 47 на територията на село Кривня" и на основание чл. 62а, ал.3, т.1 от Закона за водите публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ на Басейнова Дирекция – Плевен.

В 14-дневен срок от публикуването на съобщението всички заинтересовани лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия то да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

ЗА ЗА ВИДИТЕ СЪОБЩЕНИЕТО В PDF-ФОРМАТ, МОЛЯ КЛИКНЕТЕ ТУК!

май 27

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект(Сеновска река) с цел водоснабдяване на рибарник

На основание чл. 62а, ал. 3, т.1 от Закона за водите публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ във връзка с процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект(река Сеновска) с цел водоснабдяване на рибарник.

За да видите съобщението, моля кликнете ТУК!