февр. 07

Разделно събиране на отпадъци от опаковки

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Общинска администрация град Ветово Ви уведомява, че  на територията на нашата община, съвместно с организация по оползотворяване „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД са разположени нови контейнери за разделно събиране на отпадъците от опаковки, тип „иглу”. Поставени са нови трицветни контейнери на ключови места в град Ветово, град Глоджево и село Смирненски. 

 

 

Зеленият контейнер е за стъклени отпадъци от опаковки и в него имате възможност да изхвърляте всякакви видове стъклени буркани и бутилки.

 

 

 

Жълтият контейнер е за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки.

 

 

 

 

 Синият контейнер е за събиране на хартиени и картонени отпадъци от опаковки.

 

 

 

Контейнерите са разположени в централната градска част, около търговски обекти, обществени сгради, училища.

 • На територията на град Ветово са разположени 33 броя цветни контейнери в 11 точки.
 • На територията на град Глоджево са разположени 24 броя цветни контейнери в 8 точки.
 • На територията на село Смирненски са разположени 18 броя цветни контейнери в 6 точки.

Обръщаме внимание, че трябва предварително кашоните да бъдат сгънати, а пластмасовите бутилки – смачкани, с цел намаляване на обема им.

Общинска администрация град Ветово, призовава всички граждани на общината да подходят отговорно към екологосъобразната система за разделно събиране, като поставяте отпадъците си в съдовете, а не около тях, да използвате цветните контейнери по предназначение и да не изхвърляте в тях битови отпадъци, прозрачно стъкло, силно замърсени и опасни отпадъци, които могат да предизвикат запалването им. Убедени сме, че с общи усилия можем да спестим природни суровини и енергия и да направим нашите населени места по-чисти и красиви.

Всеки гражданин се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.,  ако изхвърля отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за битови отпадъци, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на отпадъци. Или изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране.

 

Да популяризираме разделното събиране на отпадъци от опаковки сред децата:

http://www.ecopack.bg/kids/

Окончателен проект на бюджет на община Ветово, предложен на Общински съвет-Ветово

Featured

Уважаеми жители на община Ветово,

Представяме Ви проекто-бюджета на Община Ветово, изготвен от Общинска администрация-Ветово и предложен на Общински съвет-Ветово за обсъждане и гласуване. Докладната записка до Общински съвет-Ветово, доклада и всички приложения са публикувани във връзките/линковете/ по-долу:

Докладна записка до Общински съвет-Ветово от 16.01.2019 г.

Доклад

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5(Поименен списък)

Приложения 5а-13

 

дек. 10

Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на ОВОС на ИП „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от находище „Блян“, участък „VII“, участък „I“, участък „III“ и участък „IV и V“ в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе“

Становище за находище „Блян“

дек. 10

Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на ОВОС на ИП „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от находище „Златен дол“, участък „II“ и участък „III“ в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе“

Становище за находище „Златен дол“

Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Featured

 

Община Ветово организира кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. Всеки жител, който има непотребни готварски и микровълнови печки, ютии, бойлери, перални, телевизори, сешоари, хладилници, фризери, компютри, принтери, клавиатури, тонколони и други подобни уреди може да ги предаде  безвъзмездно за рециклиране.

Инициативата ще се проведе на 24.04.2018 г. Отпадъците ще се събират със съдействието на „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване представлява всички електрически и електронни продукти, домакински уреди, осветителна техника и други:

 • Големи домакински уреди;
 • Малки домакински уреди;
 • Информационно- технологично и телекомуникационно оборудване;
 • Потребителски уреди;
 • Осветителни тела;
 • Електрически и електронни средства;
 • Играчки, уреди за спорт и отдих;
 • Медицински уреди (с изключение на всички имплантирани и замърсени продукти);
 • Инструменти за мониторинг и контрол;
 • Автомати.

За записвания:

Отпадъци на територията на град Ветово: 0878362804

Отпадъци на територията на град Глоджево: 0897542294

Отпадъци на територията на град Сеново: 0894691154

Отпадъци на територията на село Смирненски: 0878363867

Отпадъци на територията на село Писанец:0878363875

Отпадъци на територията на село Кривня: 0878362881

ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ НА МЕСТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА СЪДОВЕ

Featured

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО,

Уведомяваме Ви, че е забранено изхвърлянето на отпадъци на места, различни от предвидените за целта съдове. Забранено е изхвърлянето на отпадъци на територията на цялата община. Моля, използвайте само предвидените за целта съдове!

Всички нарушители ще бъдат санкционирани, като глобите варират от 300 до 1000 лева за физически лица и от 1400 до 4000 лева за юридическите лица!!!

окт. 28

Покана за участие в четвърта по ред кръгла маса, която ще се проведе в рамките на изпълнението на проект “Заедно за “зелено” бъдеще”

Бенефициент: Община Ветово

Партньор: Nordic Folkecenter for renewable energy, Кралство Дания

 

ПОКАНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪБИТИЕТО: КРЪГЛА МАСА

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: РЕСТОРАНТ „ЕЛИТ“

ГРАД ВЕТОВО, ОБЩИНА ВЕТОВО

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 06.11.2014 Г.

НАЧАЛО НА РЕГИСТРАЦИЯТА: 10:00 ЧАСА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 6-ТИ НОЕМВРИ 2014 Г., В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ 5 ОТ ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА „ЗЕЛЕНО“ БЪДЕЩЕ, ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА, НА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН И ПОДЛОЖЕН НА ОБСЪЖДАНЕ, РАЗРАБОТЕНИЯ В ИЗЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БИВШЕТО ВОЕННО ПОДЕЛЕНИЕ В ГРАД ВЕТОВО.

БИЗНЕС-ПЛАНЪТ Е ДОСТЪПЕН И В СЕКЦИЯТА НА ПРОЕКТА НА САЙТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО: WWW.VETOVO.COM.

ПОКАНЕНИ СА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, КАКТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ, АНГАЖИРАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА „ЗЕЛЕНАТА“ ИКОНОМИКА.

ДНЕВЕН РЕД НА МЕРОПРИЯТИЕТО.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

окт. 28

Покана за участие в трета по ред кръгла маса, която ще се проведе в рамките на изпълнението на проект “Заедно за “зелено” бъдеще”

ПОКАНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪБИТИЕТО: КРЪГЛА МАСА

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: РЕСТОРАНТ „ЕЛИТ“

ГРАД ВЕТОВО, ОБЩИНА ВЕТОВО

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 05.11.2014 Г.

НАЧАЛО НА РЕГИСТРАЦИЯТА: 10:00 ЧАСА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 5-ТИ НОЕМВРИ 2014 Г., В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ 4 ОТ ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА „ЗЕЛЕНО“ БЪДЕЩЕ, ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА, НА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА И ПОДЛОЖЕНА НА ОБСЪЖДАНЕ, РАЗРАБОТЕНАТА В ИЗЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБЩИНА ВЕТОВО КЪМ „ЗЕЛЕНА“ ИКОНОМИКА ДО 2020 ГОДИНА. СТРАТЕГИЯТА Е ДОСТЪПНА И В СЕКЦИЯТА НА ПРОЕКТА НА САЙТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО: WWW.VETOVO.COM.

ПОКАНЕНИ СА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, КАКТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ, АНГАЖИРАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА „ЗЕЛЕНАТА“ ИКОНОМИКА.

ДНЕВЕН РЕД НА МЕРОПРИЯТИЕТО.

авг. 07

Сключен е договор с избрания изпълнител по дейности 4 и 5 от проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“

На 10.07.2014 г. бе сключен договор с избраната да изпълнява дейности 4 и 5 от проекта фирма "Декори" ЕООД – град София.

Предстои възлагане на изпълнението по договора с изрично възлагателно писмо.

юни 22

Програма на предстоящото обучение по ВЕИ

Уведомяваме всички заинтересовани и потенциални участници, че вече е готова и публикувана в окончателния си вид програмата на предстоящото 3-дневно обучение по възобновяеми енергийни източници и технологии, което ще се проведе в периода 25-27 юни 2014 г., в сградата на Посетителски културно-информационен център – с. Писанец.

Обучението е в рамките на дейност 6 от проект "Заедно за "зелено" бъдеще".

Подробности за обучението, информация за начина на записване за участие, както и програмата на обучението може да видите като кликнете ТУК.

юни 06

Записване за предстоящо 3-дневно обучение по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“

В периода 25-27 юни 2014 г., в сградата на Посетителски културно-информационен център-село Писанец, ще се проведе предвиденото в рамките на Дейност 6 от проект "Заедно за "зелено" бъдеще" 3-дневно обучение по възобновяеми енергийни източници и технологии. Обучението е насочено към представители на целевата група по проекта – собственици и служители на малки туристически обекти и представители на дребния бизнес на територията на община Ветово. За участниците в обучението са предвидени обяди и кафе-паузи.

За да се включите в обучението е необходимо, в срок до 24.06.2014 г., да подадете заявление по образец в Общинска администрация-Ветово. Записването ще е по реда на постъпилите заявления до изчерпване на предвидените 20 места.

Изтеглени от линка по-долу и грижливо попълнени, подписани и сканирани заявления може да подавате и на ел. поща: ivo_mail@abv.bg.

За повече информация: Ивелин Димитров – ръководител-проект, тел.: 0878363769; 0894691144, ел. поща: ivo_mail@abv.bg

ПОКАНА

СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ

Начело с кмета, 8 служители на Община Ветово приключиха първото обучение в рамките на Дейност 6 по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“.

Gallery

В периода 17-20 март 2014 г., в рамките на 4-дневна командировка, 8 служители на Община Ветово, начело с кмета Георгиев, взеха участие в 2-дневно обучение в Кралство Дания, организирано и проведено в рамките на изпълнението на Дейност 6 по проект "Заедно за … Continue reading

мар. 14

8 представители на Общинска администрация-Ветово с натоварена програма в Кралство Дания

В периода 17-20 март осем служители на Община Ветово, включително кмета Георгиев, ще посетят Кралство Дания в изпълнение на Дейност 6 от  проект "Заедно за "зелено" бъдеще". Целта на посещението е повишаване на знанията и опита им в областта на възобновяемите енергийни източници(ВЕИ). В рамките на краткия престой там, датската неправителствената организация "Nordisk Folkecenter for renewable energy", която е партньор по проекта, е организирала посещения на редица работещи инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия от ВЕИ. В рамките на посещението ще има и две официални срещи с кметовете на датските общини Морс и Тистед. Очаква се подписване на партньорски споразумения за бъдещи съвместни действия и обмяна на опит в посока пълноценното и ефективно използване на ресурсите, с които разполага територията на община Ветово.

ян. 20

Покана за участие във втората по ред кръгла маса, която ще се проведе в рамките на изпълнението на проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“

Уважаеми дами и господа,

На 24.01.2014 г., в Посетителски културно-информационен център – с. Писанец, община Ветово, ще се проведе втора по ред кръгла маса по проект "Заедно за "зелено" бъдеще", изпълняван от Община Ветово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.
Цел на кръглата маса е представяне и обсъждане на резултати от изпълнението на проектна Дейност 3 "АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА „ЗЕЛЕНА“ ИКОНОМИКА В ОБЩИНА ВЕТОВО".

Партньор по проекта е Nordic Folkecenter(Кралство Дания) – неправителствена организация с богат дългогодишен опит в сферата на възобновяемите енергийни източници.
Повече информация за проекта може да получите от кратка презентация в специализирана секция на сайта на Община Ветово, находяща се в навигационното меню в горния ляв ъгъл на страницата.

Целеви групи по проекта са:

1. Служители на общинската администрация, пряко ангажирани с приложението на принципите на "зелена" икономика;

2. Служители в различни промишлени предприятия, опериращи на територията на общината и пряко ангажирани с приложението на принципите на "зелена" икономика;

3. Служители и собственици на малки туристически обекти и представители на дребния бизнес на територията на общината, които имат икономически интерес предимно от повишаване на енергийната ефективност и приложение на ВЕИ, като част от принципите на "зелената" икономика

Ако Вие попадате в така определените целеви групи, най-любезно ви каним на предстоящото събитие, за да се запознаете с основните цели на проекта и заедно да намерим най-верния път за тяхната реализация.

За да видите поканата и дневния ред, моля кликнете ТУК.

С уважение,

Ивелин Димитров
Ръководител на проекта
Община Ветово
мобилен телефон: 0878363769