юни 03

ПРОТОКОЛИ И ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ

ПРОТОКОЛ №1 от 22.04.2013 година от заседание на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово