апр. 26

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землищата на с. Кривня(28.04.2016-02.05.2016)

    В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма,,Агротех” ЕООД, с адрес на управление гр. Разград, ул. ,,Дондуков“ №1, ще  проведе третиране от 28.04.2016 г до 02.05.2016 г. включително, от 06:00 до 18:30 часа с препарат  ,,Дует ултра“ , с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу болести по пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Кривня, местностите: Малък Церак – 480 дка, „Голям Церак“ – 780 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

 Телефон за връзка: 0887 355 382 – Стефан Пенчев Пенчев.

апр. 25

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землищата на град Ветово и с. Смирненски(30.04.2016-05.05.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма  ,,Караман -1 ”  ЕООД с ЕИК: 200127730 и адрес на управление гр. Ветово, ул. ,,Рила“ № 18, ще проведе третиране срещу болести по пшеницата с препарат ,,Дует ултра” с карантинен срок 21 дни от 30.04.2016 г. до 05.05.2016 г. в часова зона от 08:00 до 18:00 часа . Подлежащи на третиране са терени в местностите „Чината“ – 800дка., „Есенника“ – 600 дка., „Орман тарла“ – 1 000 дка., „Кенлика“ – 500 дка., „Юджак“ – 1 000 дка., „Каместа“ – 300 дка. и „Акча ашлък“ – 1 000 дка. намираща се в землището на Община Ветово.

И местностите „Мадан пунар“ – 600 дка., „Керез баир“ – 600 дка. и „Кьор дере“ – 300 дка., намиращи се в землището на с. Смирненски.

Третирането ще се извършва с наземна техника.

Телефон за връзка: 0897254930 Бюлент Юмеров Шантуров –механизатор.

апр. 25

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землищата на град Ветово и с. Писанец(28.04.2016-05.05.2016)

    В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,РЕЛАКС“ ООД, с адрес на регистрация гр. Разград, бул. ,,Априлско въстание“ № 4, ще  проведе третиране от 28.04.2016 г до 05.05.2016 г. включително, от 06:00 до 10:00 часа и от 18:30 до 22:00 часа с препаратите  ,,ДУЕТ УЛТРА ” , „АЛЕГРО“ и „ЛАКТОФОЛ“ с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу вредители и болести по пшеницата и ечемика. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Писанец, местността: „Старите лозя“ – 600 дка, в землището на гр. Ветово местностите: „Башака“ – 1 400 дка., „Керез баир“ – 1 200 дка., „Каместа“ – 1 300 дка., „Чирмашлък 1“ – 400 дка. и местността „Курт Орман“ – 700 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

апр. 25

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землищата на град Ветово и с. Писанец(28.04.2016-05.05.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,АЛФА ГРУП“ ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, бул. ,,Априлско въстание“ № 4, ще  проведе третиране от 28.04.2016 г до 05.05.2016 г. включително, от 06:00 до 10:00 часа и от 18:30 до 22:00 часа с препаратите  ,,ДУЕТ УЛТРА ” , „АЛЕГРО“ и „ЛАКТОФОЛ“ с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу вредители и болести по пшеницата и ечемика. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Писанец, местността: „Старите лозя“ – 600 дка, в землището на гр. Ветово местностите: „Башака“ – 1 400 дка., „Керез баир“ – 1 200 дка., „Каместа“ – 1 300 дка., „Чирмашлък 1“ – 400 дка. и местността „Курт Орман“ – 700 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

апр. 25

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Писанец(28-30.04.2016)

    В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,ДИАЕМ – АГРО ” ЕООД, с адрес на регистрация с. Писанец, общ. Ветово, ул. ,,Христо Ботев“ №1, ще  проведе третиране от 28.04.2016 г до 30.04.2016 г. включително, от 07:00 до 11:00 часа и от 18:30 до 22:00 часа с препарат  ,,ФАЛКОН 460 ЕК ” , с карантинен срок 35 дни, и „ПИРИНЕКС СЮПРИМ 3В“, с карантинен срок 45 дни.  Третирането се извършва срещу вредители по пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Писанец, местностите: „ Диман чаир“ – 300 дка, „Шумница“ – 615 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

апр. 20

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Писанец(25-29.04.2016)

    В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че РКС Русе, с адрес на регистрация гр. Русе, пл. „Хан Крум“ №1, с управител Иван Костов Черпанлиев, ще  проведе третиране на площи с пшеница от 25.04.2016 г до 29.04.2016 г. включително, от 08:00 до 18:00 часа с препарат  ,,Фунгицит солигор”, с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу болести и подхранване на пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Писанец – в местностите: „Диман чаир“ – 1 000 дка. и местността „Шумница“.

Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

апр. 20

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Кривня(22-27.04.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма,,Агротех” ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Дондуков“ №1, ще  проведе третиране от 22.04.2016 г до 27.04.2016 г. включително, от 06:00 до 18:30 часа с препарат  ,,Дует ултра”, с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу болести по пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Кривня – местностите: "Малък Церак" – 480 дка, „Голям Церак" – 780 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

Телефон за връзка: 0887 355 382 – Стефан Пенчев Пенчев.

апр. 14

Обява за военна служба

Министерството на отбраната на Република България обявява 149 свободни длъжности за приемане на военна служба на лица със средно или висше образование.

ЗА СПРАВКИ:

–   Военно окръжие – Русе                –  082 / 83-45-43

–   Военен отчет – община Ветово    –  08161 / 22-53;  088 684 14 35

–   Военен отчет – община Иваново  – 08116 / 22-36;  088 684 14 35         

апр. 04

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МАЯ МАНОЛОВА „ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ“ – „ДАРИ ПРАЗНИК НА БАБА И ДЯДО“

IBAN: BG03BUIB98885029906100

Банков код: BUIBBGSF

При попълване на платежното нареждане се посочва общината, за която се прави паричното дарение.

 

 

SMS номер 1255 – на стойност 1,00 лв.

 

По-вече информация – www.ombudsman.bg

Писмо от омбудсман на Република България до община Ветово

апр. 04

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Ветово откри процедура за кандидатстване на  работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

 

Уведомява работодателите от община Ветово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2016 г., както следва:

  •   Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) – свободни средства – 2 330 лв.;
  •   Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 11 428 лв.;
  •   Насърчаване работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ) – свободни средства – 2 350 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 04 до 12 април 2016 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр. Ветово, ул.“Христо Ботев” 4, стая 4, 6 и 7, както и на тел. 082161/2263, 2293.

 

04.04.2016 г.

мар. 15

ОБЯВА

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ОБЯВЯВА КАТАЛОГ НА КУРСОВЕТЕ

ПО НАЧАЛНА И СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА ЗА СТУДЕНТИ

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 

 

 

КАТАЛОГ

 

 

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

1.   ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – РУСЕ  –  082 / 834 817

2.   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ-ОБЩИНА ВЕТОВО    –  088 684 14 35