мар. 09

Докладни записки за разглеждане на двадесет и първо заседания на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред 

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Глоджево

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2023 година

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Кандидатстване на Община Ветово с проект по Оперативна програма административен капацитет.

авг. 14

Единадесето заседание на Общински съвет – Ветово.

На 17.08.2012 г. (петък) от 9:00 часа в залата на Младежкия дом на град Ветово, на ул. „Дунав” №1 ще се проведе поредното единадесето заседание на Общински съвет – Ветово.

Материали по предстоящото, както и по всички провели се досега заседания, можете да намерите ТУК.

авг. 02

Процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г.

Уважаеми земеделци,

По реда и условията на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи/ЗСПЗЗ/, стартира процедура по сключване на споразумения между собственицити и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2012/2013 година за землищата на територията на община Ветово.

На основание чл. 72б, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, публикуваме заповедите на директора на областна дирекция "Земеделие" , с които са определени комисиите, които ще ръководят сключването на споразуменията.

Заповед №08-431/25.07.2012 г.  – землище град Ветово;

Заповед №08-432/25.07.2012 г.  – землище град Сеново;

Заповед №08-433/25.07.2012 г.  – землище град Глоджево;

Заповед №08-428/25.07.2012 г.  – землище село Смирненски;

Заповед №08-429/25.07.2012 г.  – землище село Писанец;

Заповед №08-430/25.07.2012 г.  – землище село Кривня;

При невъзможност за отваряне на файловете, най-вероятно се нуждаете от ТОВА.

юли 19

Постъпило уведомление за издадено разрешение от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Блян“, разположена на територията на общините Русе и Ветово

Разрешение за проучване на полезни изкопаеми юли 2012