авг. 16

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.07.2018 г.

1. КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

2. СРЕДСТВА ОТ ЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

3. ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4. СРЕДСТВА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

5. КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

6. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

ОПЕРАЦИЯ „EDWARD“ – European day without a road death

Featured

На 21 септември в България и във всички страни, членки на TISPOL, ще се проведе операция EDWARD (European Day Without A Road Death)

СПАСИ ЖИВОТИ!

Това е мотото на тазгодишната кампания на Пътна полиция в България по повод 21 септември, Европейския ден без жертви на пътя. Инициативата е на TISPOL – Европейската мрежа на службите на пътна полиция. Тя се провежда за втора поредна година, като целта е да се обърне внимание на водачите да са по-внимателни на пътя. На 21 септември в България и във всички страни, членки на TISPOL, ще се проведе операция EDWARD (European Day Without A Road Death). Целта е в този ден по пътищата на Европа да няма загинали хора.

авг. 21

Заключителна пресконференция по проект „Заедно“

 

 

 

Проект „Заедно“ по процедура за директно предоставяне на финансова помощ „Независим живот”  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Бенефициент община Ветово 

ПОКАНА
за заключителна пресконференция
по проект „Заедно”

Община Ветово има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 29 август 2017 г. от 09.30 часа в зала 1 на младежкия дом в град Ветово, в рамките на проект „Заедно“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема „Независим живот“ BG05М9ОР001-2.002. На пресконференцията ще бъдат представени постигнатите дейности и резултати при реализирането на проекта.

авг. 28

Удължаване на договора на проект „Топъл обяд в община Ветово 2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд -2016

BG05FMOP001-3.002

 

 

Проект "Топъл обяд в община Ветово 2016" BG05FMOP001-3.002 -0019-C01 към Фонда за европейско подпомагане на на най нуждаещите се лица се удължава до 30.04.2017г. По проекта, ще се открие втора трапезария в гр. Сеново за 40 лица. Желаещите лица да ползват услугите на проекта, ще могат да подават заявления декларации в кметство Сеново. Приготвяне на топлия обяд, ще се извършва в Домашен социален патронаж Сеново всеки работен ден от 03.10.2016г. до 30.04.2017г.

 

 

май 05

„Осигуряване на топъл обяд в Община Ветово 2016”

                                               

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


 

На 03.05.2016г. стартира изпълнение на проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Ветово 2016". Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип 3 BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016“ .

Начало:03.05.2016г.  Край: 30.09.2016г.

Основната дейност на проекта е осигуряване на храна на уязвими групи в територията на Община Ветово.

Целеви групи на проекта:

        Лица и семейства на месечно  подпомагене по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закон за социално подпомага

        Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях

–  Самотноживеещи лица и семейства , които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенссии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследственни пенсии, пенсии несвъразни с трудова дейност.

 

– Скитащи и бездомни деца и лица;

Стойност : 13 054,80 лв.

апр. 04

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МАЯ МАНОЛОВА „ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ“ – „ДАРИ ПРАЗНИК НА БАБА И ДЯДО“

IBAN: BG03BUIB98885029906100

Банков код: BUIBBGSF

При попълване на платежното нареждане се посочва общината, за която се прави паричното дарение.

 

 

SMS номер 1255 – на стойност 1,00 лв.

 

По-вече информация – www.ombudsman.bg

Писмо от омбудсман на Република България до община Ветово

мар. 25

Информационна среща за оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони

На 25 март 2016 г. от 11:00 часа, в залата на Младежки дом в град Ветово, ще се проведе информационна среща, на която представители на Областен информационен център-Русе и Териториялен областен офис на Националната служба за съвети в земеделието ще представят актуални и предстоящи процедури, насочени към представители на общината, бизнеса, в т. ч. и земеделските производители и фермери, представители на училищата и детските градини, на неправителствения сектор. Ще бъдат представени и индикативните срокове, в които ще може да се кандидатства и ще има възможност за дискусия.